Ponúkame moderné ploty, s ktorými bude Váš dom, záhrada či firma chránená a zároveň bude vyzerať skvelo. Pokrytie máme po celom východnom a strednom SLOVENSKU. Stačí nás kontaktovať a náš obchodný zástupca príde priamo k Vám.

Betónové ploty a brány

Plastové okná a dvere

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Milí zákazníci,

radi by sme vás informovali, že v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) sa poskytuje táto informácia dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ v rámci priameho marketingu zasielanie cenových ponúk, reklamných materiálov, informovanie o nových produktoch a ich použití, a službách firmy PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o., Staničná 1250, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36823945, mobil: 0800 500 550.

Z pohľadu právnych predpisov ste dotknutou osobou.  Upozorňujeme vás na vaše práva podľa právnych predpisov, že ako dotknutá osoba máte právo v súlade s článkom 21 ods. 2  Nariadenia EP a ER (EÚ) č. 2016/679  a tiež v súlade s § 27 ods. 2 zákona namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu (titul, meno, adresa, email, telefón) vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude ďalej spracúvať.

Vaše informácie používame len na spravovanie vášho účtu a na to, aby sme vám mohli ponúkať výrobky, ponúknuť novinky a zaujímavé informácie. Rozhodne vás nechceme otravovať spamovou poštou.
Váš email bude samozrejme slúžiť iba pre ponuky našej firmy a nebudeme ho poskytovať ďalej.

Pokiaľ nemáte záujem od nás emaily dostávať, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu :  profilinvest.mzdy@gmail.com .

S Vašimi osobnými informáciami budeme nakladať citlivo, starostlivo, tak ako to vyplýva  z Nariadenia EP a ER (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, ako aj  zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vašu priazeň.


PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
prevádzkovateľ

Vaše názory a postrehy zasielajte na email: priania.staznosti@centrum.sk. Všetky podnety budú predložené a prejednané s konateľom firmy.